LOADING CLOSE

Kariera

Pracuj z nami

Zatrudnij się w SEWS-CABIND i dołącz do rodziny Sumitomo Electric Group, dynamicznego świata, w którym za priorytet stawia się innowacyjną technologię, bezpieczeństwo, samorealizację, innowacyjne podejście i ambitne wyzwania w biznesie.

Dane osobowe

Doświadczenie zawodowe

Edukacja

życiorys*


doc docx text rtf pdf odt (Max: 2 MB)

Polityka dla Kandydatów

Polityka prywatności dot. kandydatów do pracy (zgodnie z RODO)

Zobowiązanie SEWS -CABIND POLAND do prywatności

SEWS-CABIND POLAND (Spółka) szanuje prywatność kandydatów do pracy i pracowników oraz zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących prywatności w każdym kraju, w którym prowadzi swoją działalność. Niniejsza Polityka prywatności dot. kandydatów do pracy ma na celu poinformowanie w jaki sposób dane osobowe dostarczane przez osoby ubiegające się o pracę za pośrednictwem tej witryny będą przetwarzane i chronione przez SEWS-CABIND POLAND będącej administratorem danych osobowych kandydatów do pracy.

Dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe.

SEWS-CABIND POLAND gromadzi i wykorzystuje Twoje dane osobowe w celu określenia Twoich kwalifikacji do zatrudnienia i podjęcia decyzji o zatrudnieniu, a także w celu przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji, takich jak RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE 2016/679). W przypadku Twojego zatrudnienia odpowiednie części Twoich danych osobowych, będą również wykorzystywane do utworzenia podstawowej historii zatrudnienia. W żadnych innych celach nie gromadzimy ani nie wykorzystujemy danych osobowych przesyłanych przez kandydatów do pracy.

Gromadzenie danych

SEWS CABIND gromadzi szereg informacji o Tobie. Obejmuje to:

Twoje imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
dane dotyczące Twoich kwalifikacji, umiejętności, doświadczenia i historii zatrudnienia;
informacje na temat tego, czy jesteś osobą niepełnosprawną, dla której firma musi wprowadzić odpowiednie udogodnienia podczas procesu rekrutacji.

Podanie w/w danych jest dobrowolne ale niezbędne dla realizacji procesu rekrutacji.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe

Spółka SEWS-CABIND POLAND uzyskuje większość danych osobowych dotyczących Twojej osoby bezpośrednio z Twojego formularza aplikacyjnego lub CV. Możemy także zbierać informacje o Tobie od osób trzecich za Twoją zgodą w celu:

- zweryfikowania informacji na temat Twoich referencji, takich jak wykształcenie i wcześniejsze zatrudnienie;

- zapoznania się z dostarczanymi przez Ciebie informacjami;

Informacje takie będą gromadzone od stron trzecich wyłącznie za Twoją wiedzą i zgodą.
Dane będą przechowywane w Twoich aktach aplikacyjnych, w naszych systemach zarządzania kadrami, w systemach informatycznych, w tym w e-mailach. Dane te są także przechowywane na serwerach znajdujących się w Polsce.

Dlaczego SEWS-CABIND POLAND przetwarza dane osobowe.

Przetwarzamy dane celem podjęcia żądanych przez Ciebie działań przed zawarciem umowy. Możliwe, że będziemy przetwarzać Twoje dane w celu zawarcia umowy.

SEWS-CABIND POLAND ma uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych podczas procesu rekrutacji i rejestrowania tego procesu. Dzięki przetwarzaniu danych uzyskanych od kandydatów do pracy możemy zarządzać procesem rekrutacji, oceniać i potwierdzać przydatność kandydata do zatrudnienia oraz decydować komu zaoferować pracę. Możemy także przetwarzać dane osób ubiegających się o pracę, aby odpowiedzieć na lub obronić roszczenia prawne.

Możemy także gromadzić informacje odnośnie tego czy kandydaci są niepełnosprawni, w celu dokonania właściwych udogodnień dla osób z niepełnosprawnością. Przetwarzamy takie informacje w celu wypełniania naszych zobowiązań związanych z zatrudnieniem.

Kto ma dostęp do danych

Twoje dane mogą być udostępniane wewnętrznie dla celów rekrutacji. Dotyczy to członków działu HR i zespołu rekrutacyjnego, osób przeprowadzających proces rekrutacji, menedżerów w obszarze biznesowym z wakatem i pracowników IT, jeśli dostęp do danych jest niezbędny do wykonywania swoich zadań.

Udostępniamy Twoje dane osobie trzeciej, firmie zarządzającej naszym oprogramowaniem.

Środki bezpieczeństwa

Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo Twoich danych. Posiadamy wewnętrzne zasady i mechanizmy kontrolne gwarantujące, że Twoje dane nie zostaną utracone, przypadkowo zniszczone, niewłaściwie użyte lub ujawnione i nie będą dostępne żadnym osobom z wyjątkiem naszych pracowników i upoważnionych osób trzecich w prawidłowym wykonywaniu swoich obowiązków.

Archiwizowanie danych

W przypadku odrzucenia Twojego wniosku aplikacyjnego na dane stanowisko pracy SEWS-CABIND POLAND będzie przechowywać Twoje dane przez 2 (dwa) lata po zakończeniu danego procesu rekrutacji o ile wyraziłeś zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez SEWS CABIND POLAND. Po zakończeniu tego okresu, lub po wycofaniu Twojej zgody, dane zostają skasowane lub zniszczone.

Jeżeli zostaniesz zatrudniony, dane osobowe zgromadzone w trakcie procesu rekrutacyjnego zostaną przeniesione do akt osobowych (prowadzonych w formie elektronicznej lub papierowej) i będą przechowywane przez okres Twojego zatrudnienia oraz po jego ustaniu przez czas wymagany przepisami .

Twoje prawa

Jako podmiot danych posiadasz szereg praw. Możesz:

- uzyskać dostęp do lub kopię swoich danych na żądanie;

- zażądać aby SEWS -CABIND POLAND zmieniła błędne lub niekompletne dane;

- zażądać aby SEWS -CABIND POLAND usunęła lub zaprzestała przetwarzania Twoich danych, na przykład jeśli - dane nie są już potrzebne do celów przetwarzania;

- oraz wnieść sprzeciw na przetwarzanie swoich danych w przypadku, gdy SEWS-CABIND POLAND powołuje się na swoje - uzasadnione interesy jako podstawę prawną przetwarzania.

Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, skontaktuj się z: rekrutacja@sews-cabind.it.

Jeżeli uważasz, że SEWS- CABIND POLAND naruszyła Twoje prawa do ochrony danych osobowych, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo w każdym czasie ją cofnąć, przy czym nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Korzystanie z plików cookie na stronie internetowej.

SEWS-CABIND POLAND a także nasza hostowana strona internetowa może wykorzystywać pliki cookie w ramach swoich funkcji gromadzenia danych.

SEWS CABIND POLAND nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zapytania.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących polityk i praktyk SEWS-CABIND POLAND dotyczących przetwarzania danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, prosimy skontaktować się z: rekrutacja@sews-cabind.it

Zmiany tej Polityki

Od czasu do czasu SEWS-CABIND POLAND może zmienić niniejszą Politykę prywatności dot. kandydatów do pracy. W takim przypadku, zmienimy także datę. Zachęcamy do okresowego sprawdzania tej strony internetowej celem poznania najnowszej wersji Polityki prywatności dot. kandydatów do pracy.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Podane przez Ciebie informacje będą wykorzystywane po uzyskaniu Twojej z akceptacji niniejszej polityki.

zgadzam się
(jeśli nie zaakceptujesz, twoje żądanie nie może zostać przetworzone)